Iedere zondagvoormiddag van 9u30 tot 11u30 wordt vol overgave gerepeteerd in een vertrouwd, gezellig eigen repetitielokaal. Extra repetities in voorbereiding op concerten en wedstrijden zijn mogelijk

Het instaporkest repeteert dezelfde morgen van 11u30 tot 12u en biedt aan de jonge muzikanten een uitstekende gelegenheid, om rustig de basisprincipes van het samen musiceren aan te leren.

De harmonie stelt aan haar leden gratis instrumenten ter beschikking. In samenwerking met het Stedelijk Concervatorium Kortrijk wordt op de eigen gemeente een eerste jaar notenleer (AMV) aangeboden.

Het lidmaatschap behelst dat muzikanten met grote regelmaat aan de repetities en de optredens deelnemen. Er wordt een eenmalige borg van � 37,50 per gezin gevraagd voor het uniform.

Foto's kermisconcert online... meer...